In de pers

Xwift in het VTM Nieuws van 20/02/2019 - Nachtritten tegen files


 

 


Bron: VTM Nieuws 20/02/2019 (19u)

https://nieuws.vtm.be


Rijden met schwung (Xwift beleeft explosieve groei)


“Alles doen met eigen mensen is en blijft onze ambitie. Alleen: je moet die mensen blijven vinden.” Pieter Denys kent het hete hangijzer van de transportsector maar al te goed. De CEO van Xwift bouwde zijn onderneming op elf jaar tijd uit van een KMO met vijf medewerkers tot een elegante gazelle die elk jaar stevig groeit en eind 2018 175 FTE’s zal tellen. Om dat personeel te vinden, dokterde hij een innovatief beloningsconcept uit dat loyale chauffeurs wil stimuleren om milieuvriendelijk en ongevalvrij te rijden. “Hopelijk kunnen we mede daardoor ons personeelsbestand binnen vijf jaar verdubbelen, in functie van de verdere groei.”

Wie zonder voorkennis de huidige site van Xwift oprijdt, kan onmogelijk vermoeden dat hier een transportbedrijf huist dat zoveel mensen tewerk stelt. Pieter Denys beseft het als geen ander, maar heeft goede vooruitzichten. In februari 2019 neemt zijn onderneming een gloednieuw bedrijfsgebouw in Nazareth in gebruik, waar de zaak onder meer over een eigen opslagruimte en een herstelplaats zal beschikken. Dat moet de nu al rijkelijk aanwezige dynamiek én het werkcomfort bevorderen.

STERCK. Had u ooit durven vermoeden zo’n omvangrijke zaak te leiden?
Pieter Denys: “Allerminst. Ik heb mijn eerste ervaringen in de transportsector opgedaan nadat ik mijn studies politieke- sociale wetenschappen tijdens de eerste licentie had stopgezet. Er moest geld in het laatje komen en ik begon in onderaanneming te rijden met een bescheiden bestelwagentje, al dan niet met aanhangwagen. Ik deed dat drie jaar met wisselend succes, tot ik een businessmodel ontwikkelde voor een service waarmee ik me op drie vlakken kon onderscheiden. Daarvoor richtte ik de bvba Xwift op met een voormalige studiegenoot, maar omdat we in die eerste maanden vooral zwarte sneeuw zagen, stapte hij er al snel uit.”

STERCK. Hoe wou u zich tijdens die pioniersjaren ondercheiden?
Denys: “Eerst en vooral besliste ik alles in eigen beheer te doen, met uitsluitend eigen Nederlandstalige mensen, een eigen (vracht)wagenpark en alleen voor rechtstreekse eindklanten. Op die manier hadden we een betere controle op de geleverde kwaliteit. We legden ons toen exclusief toe op expresstransport, waarbij we minder dan twee uur na het telefoontje van de klant de vrachtwagen al aan het laden waren. Vandaag vertegenwoordigt die service nog circa tien procent van onze activiteiten, maar is het voor onze acht vertegenwoordigers vaak wel nog de ideale ‘stok tussen de deur’ om op een laagdrempelige manier nieuwe klanten te maken. Onze grootste groeipool op vandaag is ‘dedicated’ transport, waarbij we exclusieve rondritten uitvoeren voor ladingen met voldoende volume (vanaf vijftien paletten) van één klant. We combineren trouwens nooit goederen van verschillende klanten op één wagen. Daardoor lopen we geen risico op (tijd)verlies of diefstal.”

STERCK. Veel transportbedrijven hebben het niet onder de markt, terwijl Xwift maar stevig blijft groeien. Hoe verklaart u dat?
Denys: “Om de uitbouw van je bedrijf mogelijk te maken, moet je aan drie grote uitdagingen voldoen. Ten eerste is er het financiële plaatje. In de zoektocht naar kapitaal was het niet evident om banken te overtuigen, maar gelukkig hebben die toch beseft dat ons verhaal én potentieel interessant waren, waardoor we ons wagenpark van veertig naar 120 voertuigen konden uitbreiden. Secundo moet je klanten vinden, want voor ons businessmodel heb je er daar véél van nodig. Eigenlijk zijn we namelijk een nichespeler die niet inzet op traditionele transportpijlers zoals distributie en groupage, maar door ons unieke concept pikken we als spechten van diverse niches een graantje mee. Door het specifieke karakter van onze dienstverlening zullen we zelden het enige transportbedrijf zijn waar onze klanten mee samenwerken. Net daarom hebben we acht salesmensen op de baan. De derde uitdaging is: kwalitatieve chauffeurs. Tien jaar lang is het door de gestage groei vrij goed meegevallen om die te vinden, maar nu we door het ‘boomen’ van onze zaak jaarlijks veertig extra bestuurders nodig hebben, moesten we een versnelling hoger schakelen om er ieder jaar minstens tachtig te vinden, rekening houdend met verschillende vormen van uitstroom. Je moet namelijk behoorlijk wat mensen screenen vooraleer je een echt goede chauffeur te pakken hebt.”

STERCK. Waarmee heeft dat vooral te maken?
Denys: “Nogal wat mensen reageren blijkbaar vrij impulsief in hun zoektocht naar werk. De verkeerde perceptie over het beroep van vrachtwagenchauffeur speelt daarin mee: achter een stuur zitten en een lading van punt A naar punt B rijden, zo moeilijk lijkt dat niet. De job wordt helaas nogal onderschat. Bovendien verdwijnen tegenwoordig vrij veel fiere camioneurs – de mensen met stielkennis en -liefde – uit het beroep, meestal omdat ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.”
“Als wij uit een instroom van 200 mensen 6 à 8 geschikte chauffeurs halen, zijn we heel tevreden. Wie niet tot dat selecte kransje behoort, heeft vaak geen professionele attitude. Om een voorbeeld te geven: twee weken geleden mochten vijf nieuwe mensen bij ons starten. Uiteindelijk is er daarvan maar één opgedaagd. De rest stuurde zijn kat, meestal zonder iets te laten weten. Dat is een spijtige evolutie. Daarom zetten we nu sterker dan ooit in op een doordacht retentiebeleid, waarbij we loyale en verantwoordelijke chauffeurs die veilig en milieuvriendelijk rijden, belonen.”

STERCK. Op welke manier probeert u die loyaliteit te verhogen?
Denys: “We werken sinds een tijdje met trajectcoaches. Dat zijn mensen die de chauffeurs goed begeleiden. Meestal zijn dat degenen die hen ook hebben aangeworven, omdat geselecteerd worden voor een vacature doorgaans al een vertrouwensband tussen beide schept. De trajectcoach is vaak een klankbord voor privéproblemen, kan fungeren als bemiddelaar en helpt de bestuurder om zich goed in zijn vel te voelen. Want: amuseert de chauffeur zich niet in zijn job, kan hij zo ergens anders terecht. Elke dag komt hij in principe in contact met een potentiële nieuwe werkgever, want ook veel van onze klanten zitten haast te smeken om chauffeurs. Vorig jaar hebben we op twee maanden tijd zeventien chauffeurs verloren, vaak weggelokt met de verleiding van een hoger brutoloon, hoewel dat in de praktijk vaak niet resulteert in een hoger nettoloon. Eens ze dat merken en ook de sfeer bij de nieuwe werkgever niet je dat is, komt één op twee chauffeurs weer bij ons aankloppen, maar plezant is zo’n tijdelijke switch voor ons natuurlijk niet. We denken dan ook goed na of we opnieuw met de chauffeur in zee gaan. Als we weten wie de nieuwe werkgever van een medewerker is, durven we dat bedrijf wel eens screenen (onder meer op solvabiliteit) en hebben we nog een gesprek met dat personeelslid. Soms helpt dat, soms niet.”

STERCK. Welke aspecten staan centraal in het aangepaste retentiebeleid?
Denys: “We vertrekken vanuit het idee dat iedere vrachtwagenchauffeur in aanmerking komt voor een bedrijfswagen. Dat doen we om verschillende redenen. Ten eerste is er de familiale situatie. Een chauffeur heeft geen evident gezinsleven, ziet zijn vrouw en kinderen eerder onregelmatig. Daarom kan het wel eens dat hij vanuit het gezin de druk voelt om van job te veranderen. Als er een bedrijfswagen voor de deur staat, die bij een eventueel vertrek uiteraard moet ingeleverd worden, komt die vraag vermoedelijk al minder snel. Daarnaast willen we onze chauffeurs belonen voor hun loyaliteit en verantwoord rijgedrag, op basis van drie criteria. Van zodra ze minstens twee volledige dienstjaren én goede ‘eco driving’- resultaten én een goede ongevallenstatistiek kunnen voorleggen, worden ze beloond met een bedrijfswagen. Door de implementatie van het ecodrive-systeem verwachten we een daling van 9% in de uitstoot.” “In combinatie met een verwachte ongevallendaling van 33% - onder meer gesteund door de implementatie van vier camera’s per vrachtwagen - genereert dit een kostenbesparing die integraal terug gaat naar de chauffeurs. Van critici kregen we te horen dat het niet zo ecologisch is om nieuwe bedrijfswagens in omloop te brengen, maar het gaat om moderne, minder milieubelastende wagens. Bewust is aan de bedrijfswagen geen tankkaart gekoppeld, want zo’n kaart nodigt net uit om meer kilometers te gaan rijden. Wie dat wil, kan in plaats van de bedrijfswagen ook kiezen voor een financiële compensatie of voor een elektrische fiets.”

STERCK. Hoe weten de chauffeurs welke score ze behalen?
Denys: “Alle parameters zijn geïntegreerd in een op maat uitgewerkt softwarepakket. Elke medewerker kan via een persoonlijke login zien hoe goed hij op weg is naar zijn doel en welke score hij behaalt in vergelijking met de mediaan. Nog in dat pakket vindt hij een resem tips om beter of sneller aan de doelstellingen te voldoen. Eigenlijk fungeert de vrachtwagen trouwens al als een soort bedrijfswagen: de chauffeurs kunnen hun camion meenemen naar huis, zodat ze minder lang onderweg zijn en meer tijd met hun gezin kunnen doorbrengen. Ze worden ook betaald van zodra ze bij hen thuis naar de eerste bestemming vertrekken, bij het gros van de bedrijven wordt dat woon-werkverkeer niet vergoed.”

STERCK. Uw taakomschrijving is nu vanzelfsprekend totaal anders dan toen u destijds met Xwift begon. Bent u blij met de manier waarop dat is geëvolueerd?
Denys: “Toch wel. Gedurende de eerste twee jaren reed ik zelf nog mee. Daarna werd ik een soort manusje-van-alles, die allerlei taken op zijn bord kreeg. Tot twee jaar geleden nam ik nog deels de planning voor mijn rekening, nu spendeer ik mijn tijd vooral aan meetings met de directeurs van de verschillende afdelingen en aan denken over mogelijke innovaties. Die taak heb ik ook mijn directeurs meegegeven: zij mogen maximaal de helft van hun tijd met operationele zaken bezig zijn, de overige vijftig procent moeten ze delegeren en nadenken over potentiële verbeteringen. Twee van mijn directeurs waren trouwens ooit chauffeur: ze hebben optimaal gebruik gemaakt van interne doorgroeimogelijkheden en zich stelselmatig opgewerkt. Het bewijst dat alleen focussen op diploma’s bij nieuwe aanwervingen niet zaligmakend is. Ik hecht meer belang aan het optimaal benutten van iemands talenten.”


Burn-out overwonnen
“Zonder wollig te willen overkomen, vind ik het essentieel om de motor van de dynamiek binnen onze organisatie te zijn”, zegt Pieter Denys. “Net als mijn vrouw, die destijds haar carrière als audiologe heeft opzij geschoven om bij ons HR-directeur te worden, probeer ik dagelijks om jovialiteit en warmte in onze zaak te pompen. Dat heb ik geleerd van mijn vader, die met dezelfde instelling jarenlang als directeur een instelling voor volwassenen met een mentale handicap leidde.”

Zelf had Denys vijf jaar geleden te kampen met een vooral fysieke burn-out, waardoor hij nu een gezondere privé-werkbalans hanteert. “Ik heb jarenlang zeven op zeven gewerkt, maar betaalde daar plots de rekening voor op gezondheidsvlak. Sindsdien werk ik nog maximum vijftig uur per week. Dat klinkt weinig voor een ceo, maar ik ervaar dat ik daardoor productiever werk. Ik sport nog eens zes uur per week en doe daarnaast aan autosport. Eigenlijk is de explosieve groei van Xwift pas begonnen toen ik op die manier mijn tijd heb herverdeeld. Ik geloof dan ook helemaal niet in de aanpak van Tesla-baas Elon Musk, die er prat op gaat elke week 120 uur te werken. Goede werkkracht is zoveel meer dan veel uren kloppen.”


Bron: Sterck Magazine Oost-Vlaanderen - editie 1 - november 2018

Extract uit Sterck Magazine Oost-Vlaanderen (editie 1 - november 2018)

Prefabgebouw met technische uitdagingen


Overkragingen, zware gewelven en een ondergrondse garage die de volledige oppervlakte van het gebouw bestrijkt: Xwift haalde het maximum uit zijn nieuwe bedrijfscomplex in Nazareth. Al ging dat wel gepaard met enkele bouwkundige uitdagingen …

Transportbedrijf Xwift was aan een nieuwe hoofdzetel toe. Gezien de ruime ondergrondse garage en de optimale benutting van het beperkte perceel is het nieuwe gebouw een toonbeeld van efficiënt bouwen. In de kelder dragen twaalf betonkolommen de dikke vloerplaat. Op het gelijkvloers bevindt zich een laad- en loszone met twee laadkades en drie poorten voor bestelwagens. De hal is maar liefst 7 meter hoog, en het volledige gebouw 13 meter. De oversteken en de zijkanten zijn afgewerkt met sandwichpanelen en grote raampartijen, wat een hedendaagse look en een aangenaam werkklimaat garandeert. De combinatie van het uitkragende bouwvolume, de strakke, tijdloze afwerking en het betonnen onderstel resulteerde in een opmerkelijk bedrijfsgebouw.

Uitdaging door beperkte ruimte
Bij het ontwerp stond optimaal ruimtegebruik voorop. De grote bouwvolumes zorgden er echter voor dat er niet al te veel plaats overbleef voor de werkzaamheden op de werf. Dit was voor aannemer Altez dan ook een heuse beproeving. Zo zijn de zware betonkolommen geplaatst met behulp van een kraan die op dezelfde locatie moest blijven staan. De ondergrondse parkeergarage maakte het gebruik van torenkranen voor het prefabstaal onmogelijk. Dat ving Altez op met zware montagekranen en ervaren kraanmannen.

Projectmanager Philippe Van Wanseele: “We speelden op voorhand al in op die beperking via onze logistieke voorbereidingen. Ik coördineerde overigens ook de werken van alle onderaannemers. Dankzij een nauwgezette werfopvolging en ons sterk eigen team slaagden we erin om vlot te bouwen, ondanks de specifieke moeilijkheden. Altez voert wel vaker complexere ontwerpen uit. We zijn niet bang van een uitdaging, integendeel! Ons eigen studiebureau met stabiliteitsingenieurs is in dat opzicht een van onze sterktes.”

Geen traditioneel industriegebouw
Het nieuwe bedrijfsgebouw van Xwift is opgetrokken in beton en staal. Tot zover de traditionele kant van het project, want een standaard industriegebouw is het niet geworden. Daar is het panoramisch kantoor een voorbeeld van. “Die openheid sluit aan bij de filosofie van het bedrijf”, licht architect Bill Cosman toe. “We creëerden een eyecatcher voor de omgeving. Bovenaan is het gebouw aangekleed met een volledige glasstructuur met lamellen. Die lamellen hebben een dubbele functie. Ze dienen als zonnewering en vermijden inkijk. Tegelijk zorgen ze voor een speelse dynamiek en geven ze het gebouw een bijzondere uitstraling.”

Achter die kenmerkende lamellen gaat een complexe staalstructuur schuil, ingewerkt in de sandwichpanelen, volledig waterdicht en perfect uitgelijnd. “De plaatsing van de lamellen was een technisch hoogstandje”, herinnert Philippe Van Wanseele zich. “Tussen de lamellen en de muur zijn roosters voorzien. Zo kunnen de grote ramen gepoetst worden. De lamellen moesten perfect in het vlak zitten. Om dat waar te maken, plaatsten we ze één per één. Een precisiewerk dat veel tijd in beslag nam, maar het resultaat mag er zeker zijn.” Het variabele ritme van de lamellen zorgt voor een boeiend schouwspel, dat er vanuit elk standpunt anders uitziet.

Prefab uit eigen huis
Om de beoogde tijdloze look te realiseren, werd het uitspringende topvolume strak afgewerkt. Het staal, de ramen, de lamellen, de sandwichpanelen en de poorten op het gelijkvloers: ze kregen allemaal een zwart laagje. Dat de brandwerende verf bijdraagt tot het respecteren van de strenge normeringen was daarbij mooi meegenomen. De grote glaspartijen en de zwarte afwerking staan garant voor een moderne uitstraling.
De onderdelen van de beton-staalbouw zijn stuk voor stuk geproduceerd door Altez, met uitzondering van de gewelven in de ruwbouw. De materialen werden in de gewenste hoeveelheden vervaardigd in de fabriek in Meeuwen. Van Wanseele: “Dankzij een nauwgezette voorbereiding en een productie op maat van het project verliep de montage vlot. We kenden geen problemen tijdens de uitvoering. Zo konden we de strakke timing aanhouden. Een jaar na het ondertekenen van het contract leverden we het gebouw al op. Met dank aan een team van tien tot vijftien medewerkers, dat het ganse jaar door aanwezig was op de werf. Altez is heel trots op de realisatie van dit gebouw. Dat er ook bij industriegebouwen naar een esthetische meerwaarde gezocht wordt, juich ik alleen maar toe. De bijhorende uitdagingen houden het boeiend. En het mooie resultaat is hopelijk een startschot voor de realisatie van andere gelijkaardige projecten.”


Bron: Bouwen Aan Vlaanderen - november 2018

Artikel in Bouwen Aan Vlaanderen

Oost-Vlaamse transporteur lokt truckers met bedrijfswagen


In de strijd om schaarse vrachtwagenchauffeurs pakt de Oost-Vlaamse transport-kmo Xwift uit met een even originele als controversiële beloning: een bedrijfswagen voor die truckers die zuiniger en veiliger rijden, en zo besparen op kosten en ongevallenleed.

De transporteur uit Kruishoutem, gespecialiseerd in het snel en flexibel vervoeren van vrachten tot 25 ton over heel Europa, groeit als kool. Waar het tien jaar geleden nog een omzet had van 1 miljoen ging die vorig jaar 12 miljoen en dit jaar naar 16,5 miljoen euro. Het aantal medewerkers groeide tot 175. Binnen vijf jaar wil oprichter Pieter Denys dat nog eens verdubbelen.

"Klanten vinden we in de huidige economische hoogconjunctuur té goed’, lacht hij. ‘De enige rem om onze groei is het vinden en houden van chauffeurs." Daar heeft Denys nu een heel aparte oplossing voor uitgedokterd: hij gaat zijn truckers verleiden met een bedrijfswagen. Die krijgen ze niet meteen en ook niet zomaar, maar is gekoppeld aan ingenieus puntensysteem dat weergeeft hoe veilig en zuinig ze rijden.

GEGEERD
"Chauffeurs weten zich gegeerd", merkt Denys elke dag weer. "Het is niet alleen moeilijk om de bijkomende jobs in te vullen, maar ook om mensen te houden." Concreet: in 2017 zag Denys ongeveer 45 chauffeurs vertrekken, waarvan een derde op eigen initiatief. Om de groei aan te kunnen heeft hij daarbovenop nog eens 35 extra chauffeurs nodig. "Tachtig chauffeurs vind je niet zomaar, zeker niet als je, zoals bij ons, Nederlandstaligen zoekt in voltijdse loondienst."

Dus moet Xwift zich onderscheiden van de concurrerende werkgevers. ‘Ik probeer in de eerste plaats een warme werkgever te zijn’, klinkt het aanvankelijk wat wollig. Denys heeft in zijn beginjaren aan de lijve ondervonden hoe chauffeurs vaak behandeld worden door, bijvoorbeeld, magazijniers.

"Ik probeer onze mensen daar bij te staan. Ook de balans privé-werk is niet altijd eenvoudig. Daarom heb ik op de personeelsdienst twee mensen die voltijds trajectcoach zijn, een aanspreekpunt bij sociale of zelfs psychologische problemen, ook in de gezinssituatie. Chauffeurs kunnen ook doorstromen naar routeplanner of directeurs. Onze logistieke directeur en onze vlootverantwoordelijke hebben jaren op de baan geweest als trucker."

UREN KLOPPEN
Maar daarmee kom je er niet. De bouw beloont chauffeurs van bijvoorbeeld betonwagens iets beter dan de reguliere transportsector. "Wij betalen 11 euro bruto, plus een onkostenvergoeding. Afhankelijk van hoeveel uren je klopt – dat kan gaan tot 15 uur per dag en 260 per maand – verdien je dan tussen 1700 euro en 3000 euro netto per maand. Dat laatste bedrag bereik je bijvoorbeeld door ritten te doen met overnachting onderweg – daar betalen we 37 euro netto per nacht extra voor."

Denys probeert de concurrentie te counteren door zijn chauffeurs toe te laten hun vrachtwagen mee naar huis te nemen. "Zo kunnen ze rechtstreeks naar onze klanten rijden en worden ze betaald vanaf het eerste uur dat ze in hun vrachtwagen zitten. Puur financieel biedt hij ook maaltijdcheques, een kwartaalbonus van vier keer 125 euro en een ongevallenpreventiebonus van 300 euro per jaar."

SOFTWARE
Maar om chauffeurs ook individueel te kunnen belonen voegt hij daar nu een heel eigen systeem aan toe. "Ik wil chauffeurs na twee jaar de mogelijkheid geven om een bedrijfswagen te verwerven. Niet zomaar. Een jaar hebben we gewerkt aan een puntensysteem en een softwarepakket, dat behalve ervaring ook ecologisch rijgedrag beloont. Het is bewezen dat ook dit leidt tot minder ongevallen, en dus tot minder stilstand van onze voertuigen en meer tevreden klanten."

Concreet wordt het rijgedrag gemeten door een module in de vrachtwagen: het stationair draaien (heel verleidelijk om bijvoorbeeld de airco aan te laten), de remdruk (die een beeld geeft van hoe sterk een chauffeur anticipeert op verkeerslichten en voorliggers) en het snel genoeg schakelen. Alle drie de parameters hebben een grote invloed op hoe veilig en zuinig een chauffeur rijdt.

33 procent minder ongevallen en 9 procent brandstofbesparing binnen het jaar is de doelsteling. De kosten die zijn chauffeurs zo uitsparen wil Denys integraal besteden aan het beloningssysteem met bedrijfswagens. Hoe meer punten een chauffeur haalt, hoe groter ook de bedrijfswagen kan worden, van een Volkswagen Polo over een Golf tot een Passat.

MILIEU-ONVRIENDELIJK
Toch klinkt het wat cynisch dat een chauffeur die ecologisch rijdt, wordt beloond met een bedrijfswagen, die toch onder vuur ligt omwille van zijn milieu-onvriendelijk imago? Denys geeft toe dat het niet ideaal is. "Maar ik zie weinig alternatieven om mensen individueel en fiscaal vriendelijk te belonen."

"We laten trouwens de optie open om het bedrag in cash uitbetaald te krijgen, maar netto blijft er dan veel minder van over. We bieden ook de combinatie met een elektrische fiets aan. En een tankkaart is sowieso uit den boze. Bovendien: de meeste medewerkers hebben een auto die meestal ouder en dus vervuilender is dan een nieuw leasingexemplaar."


Bron: De Tijd 23/08/2018

https://www.tijd.be/ondernemen/logistiek/oost-vlaamse-transporteur-lokt-truckers-met-bedrijfswagen/10042549.html

Xwift in het VTM Nieuws van 23/08/2018 - Tekort aan truckers


Xwift biedt bedrijfswagen aan om nieuwe chauffeurs te vinden


Xwift uit Nazareth moet 15 nieuwe chauffeurs vinden voor onmiddellijke indienstreding. Een employer branding campagne en nieuwe personeelsaanpak, waarbij chauffeurs onder andere kans maken op een bedrijfswagen, moeten het transportbedrijf helpen de vacatures in te vullen.

Voor eind 2018 moeten 15 nieuwe chauffeurs aan de slag bij Xwift, een transportbedrijf met een omzetstijging van 30% tegenover 2017. CEO Pieter Denys zet met een unieke HR-aanpak in op personeel waarbij chauffeurs onder andere kans maken op een bedrijfswagen : “De juiste mensen vinden en aanhouden, dat is een probleem waar onze sector al jaren mee kampt. Als we de ambitie willen waarmaken om binnen de vijf jaar een verdubbeling van ons personeelsbestand, wagenpark en omzet te realiseren, moeten we meer garanderen dan een fijne werksfeer en jobzekerheid. Door de invoering van een systeem waarbij onze chauffeurs in aanmerking kunnen komen voor een gezinswagen als eigen bedrijfsvoertuig hopen we onze sterkte als aantrekkelijke werkgever nog extra in de verf te zetten.”

Bij de nieuwe HR-aanpak maken chauffeurs via een bonussysteem kans op kwartaalbonussen, een jaarlijkse ongevallenpreventiebonus en zelfs een bedrijfswagen. Van zodra ze minstens twee volledige dienstjaren én goede ecodrive resultaten én een goede ongevallenstatistiek kunnen voorleggen, worden ze beloond met een bedrijfswagen. Dit komt doordat het ecodrive-systeem het verbruik met 9% moet doen dalen en doordat de directie, onder andere door implementatie van vier camera’s per vrachtwagen, een ongevallendaling van 33% verwacht. Deze kostenbesparing gaat integraal terug naar de chauffeurs.

Verder zal Xwift volgend jaar worden ondergebracht in een gloednieuw hoofdkantoor, op enkele kilometers van het huidige kantoor, in Nazareth. De nieuwe vestiging herbergt ook een kleine opslagruimte en een eigen herstelplaats voor onderhoudswerken aan het wagenpark.


Bron: TransportMedia 23/08/2018

https://www.transportmedia.be/xwift-biedt-bedrijfswagen-aan-om-nieuwe-chauffeurs-te-vinden/

Xwift pakt vacatures aan met bonussysteem en bedrijfswagen voor vrachtwagenchauffeurs


Xwift, een express transportbedrijf wil met een ambitieuze aanpak 15 extra chauffeurs zoeken voor eind 2018. CEO, Pieter Denys, zet met een unieke HR-aanpak in op personeel waarbij chauffeurs onder andere kans maken op een bedrijfswagen, een uitzondering in de transportwereld. “De juiste mensen vinden en aanhouden, dat is een probleem waar onze sector al jaren mee kampt. Als we de ambitie willen waarmaken om binnen de vijf jaar een verdubbeling van ons personeelsbestand, wagenpark en omzet te realiseren, moeten we meer garanderen dan een fijne werksfeer en jobzekerheid.”

Xwift kende de laatste jaren een sterke groei. De voorbije vijf jaar maakte de transportspecialist forse investeringen ter waarde van ongeveer 16 miljoen euro. Zo breidde het wagenpark uit van 40 naar 120 voertuigen (zowel bestelwagens, vaste vrachtwagens als de trekker-oplegger combinatie). Ook het personeelbestand groeide, van 5 medewerkers in 2007 naar 175 medewerkers in 2018.

BONUSSYSTEEM VOOR VRACHTWAGENCHAUFFEURS
Om de groei van het bedrijf te bestendigen is Xwift nu dringend op zoek naar 15 nieuwe chauffeurs voor onmiddellijke indiensttreding. Een nieuwe personeelsaanpak en een employer branding campagne moet het transportbedrijf helpen de vacatures in te vullen.

De vernieuwende HR-aanpak waarbij chauffeurs via een bonussysteem kans maken op kwartaalbonussen, een jaarlijkse ongevallenpreventiebonus en zelfs een bedrijfswagen, kan binnen de Xwift op veel enthousiasme rekenen. Het systeem beloont chauffeurs op basis van 3 criteria. Van zodra ze minstens 2 volledige dienstjaren én goede ecodrive resultaten én een goede ongevallenstatistiek kunnen voorleggen, worden ze beloond met een bedrijfswagen. Door de implementatie van het ecodrive-systeem wordt een daling van 9% verwacht in de uitstoot. In combinatie met een verwachte ongevallendaling van 33% – onder andere gesteund door implementatie van 4 camera’s per vrachtwagen – genereert dit een kostenbesparing die integraal terug gaat naar de chauffeurs.

CEO Pieter Denys vertelt: “Ik was zelf ooit aan de slag als chauffeur en weet dat het geen makkelijk beroep is. We willen onze medewerkers belonen voor hun loyaliteit. Dat deden we al door hen bijvoorbeeld de vrachtwagen mee naar huis te laten nemen en nieuwe chauffeurs aan te bieden om het behalen van hun rijbewijs C te vergoeden. Door de invoering van een systeem waarbij onze chauffeurs in aanmerking kunnen komen voor een gezinswagen als eigen bedrijfsvoertuig hopen we onze sterkte als aantrekkelijke werkgever nog extra in de verf te zetten.”

De employer branding campagne gaat van start in september. Het objectief van de campagne is om de troeven van Xwift als werkgever in de verf te zetten. Zo zijn teamwork en privé-werkbalans belangrijke pijlers in het bedrijfsklimaat: de chauffeurs kunnen de vrachtwagen meenemen naar huis, waardoor ze minder lang onderweg zijn en meer tijd kunnen doorbrengen bij hun gezin. Met deze troeven hoopt Xwift de juiste profielen aan te trekken.


Bron: Logistiek.be 24/08/2018

http://www.logistiek.be/transport-en-distributie/xwift

Transportbedrijf beloont zuinige truckchauffeurs met bedrijfswagen


Chauffeurs van transportbedrijf Xwift uit Nazareth die minstens twee jaar in dienst zijn, milieuvriendelijker rijden én minder brokken maken, krijgen een bedrijfswagen. “Zo belonen we onze trouwe chauffeurs én trekken we hopelijk nieuwe aan”, zegt CEO Pieter Denys.

Vrachtwagenchauffeur gezocht. Wie zijn best doet, maakt na twee jaar kans op een bedrijfswagen. Het staat misschien niet letterlijk in de vacature, maar met deze - voor de transportwereld uitzonderlijke - aanpak, wil Xwift tegen het eind van het jaar 15 extra chauffeurs aantrekken. “Ons doel is ook om onze trouwe en goede chauffeurs te belonen”, zegt Pieter Denys. “Ik was zelf ooit aan de slag als chauffeur en ik weet dat het geen gemakkelijk beroep is. Onze medewerkers belonen we nu al door hen bijvoorbeeld de vrachtwagen mee naar huis te laten nemen en we vergoeden de opleiding van nieuwe chauffeurs. Onze chauffeurs maken kans op bonussen, een ongevallenpreventiebonus én vanaf nu ook een bedrijfswagen. Van zodra ze minstens twee jaar in dienst zijn maken ze kans op een auto, op voorwaarde dat ze milieuvriendelijk rijden én het aantal ongevallen laten dalen. Minder CO2-uitstoot en minder ongevallen betekent een besparing en die vloeit integraal terug naar onze chauffeurs. Op basis van het aantal behaalde punten maken ze kans op drie types Volkswagen, gaande van een Polo tot de Tiguan. Ze krijgen deze auto in principe voor vier jaar, tenzij hun score zeer slecht zou zijn. De chauffeurs kunnen hun score online raadplegen.”

Xwift lanceert zijn campagne in september en de eerste vijftien wagens worden geleverd in april volgend jaar.

ELEKTRISCHE FIETS
“We verwachten dat over vijf jaar zo’n 40% van onze chauffeurs een bedrijfswagen zal hebben”, aldus Denys. “Dat zullen er tegen dan zo’n 135 zijn. Of dat niet meer CO2-uitstoot met zich meebrengt? Neen, want onze werknemers kunnen opteren voor een milieuvriendelijker model dan de wagen waar ze nu mee rijden. We geven geen tankkaart, hiermee sporen we hen aan om na te denken over hun verbruik. We gaan er van uit dat je maar met een auto tegelijk kan rijden, dus ons project zal niet voor meer auto’s op de baan zorgen. Chauffeurs die geen bedrijfswagen willen, kunnen een elektrische fiets of een financiële compensatie krijgen.”

Pieter Denys richtte in 2007 het transportbedrijf Xwift op in Kruishoutem. Het groeide in elf jaar tijd van 5 naar 175 medewerkers en de omzet steeg het voorbije jaar met 30% tot 16 miljoen euro. Volgend jaar verhuist het naar een nieuw pand langs de Steenweg op Deinze in Nazareth, met fitness en recreatieruimte. Goed voor 5 miljoen euro.


Bron: HLN 24/08/2018

https://www.hln.be/regio/nazareth/transportbedrijf-beloont-zuinige-truckchauffeurs-met-bedrijfswagen~ae9de470/

Eurosped, Xwift en STEF Logistics Saintes bekroond tot Gazellen Transport & Logistics 2017


Op de openingsavond van het salon Transport & Logistics vond gisteren de negende editie van de “Gazellen Transport & Logistics” plaats. Tijdens dit netwerkevent, georganiseerd door TRANSPORTMEDIA in samenwerking met Trends TOP en Easyfairs, kwamen Eurosped Belgium, Xwift en STEF Logistics Saintes uit de bus als snelste groeiers in hun categorie.

In de categorie kleine bedrijven (met een omzet tot 1 miljoen euro in 2012) zijn de Gazellen vaak jonge en dynamische ondernemingen die als een pijl uit een boog omhoogschieten. Dit jaar prijkt Eurosped Belgium uit Sint-Truiden net zoals vorig jaar bovenaan de tabellen, een transportbedrijf dat in 2006 boven de doopvont gehouden werd en vooral de voorbije drie jaren aan een ongelofelijke opmars bezig is. De prijzen voor tweede en derde laureaat gingen respectievelijk naar Fabry Logistics (Thimister-Clermont) en JMC (Lier).

In de categorie middelgrote bedrijven ging de eerste prijs naar de logistieke dienstverlener Xwift uit Kruishoutem, een specialist in sneltransport. De tweede plaats in de categorie middelgrote bedrijven ging naar Alders Bulk Logistics (Overpelt), terwijl Freshtrans (Rotselaar) beslag legde op de derde plaats.

Bij de grote bedrijven ging de hoogste prijs naar STEF Logistics Saintes, gevolgd door ECS European Containers (Zeebrugge) dat zich tevreden moet stellen met een mooie tweede plaats. Bleckmann uit Kruishoutem sluit het podium af met een verdienstelijke derde plaats.


Bron: TransportMedia 18/10/2017

http://www.transportmanagement.be/tag/xwift/

Eurosped, Xwift en Essers bekroond tot Gazellen Transport & Logistics 2016


Op de openingsavond van het salon Logistics and Distribution vond gisteren de negende editie van de “Gazellen Transport & Logistics” plaats. Tijdens dit netwerkevent, georganiseerd door TRANSPORTMEDIA in samenwerking met Trends TOP en Easyfairs, kwamen Eurosped Belgium, Xwift en Essers Logistics uit de bus als snelste groeiers in hun categorie.

In de categorie kleine bedrijven (met een omzet tot 1 miljoen euro) zijn de Gazellen vaak jonge en dynamische ondernemingen die als een pijl uit een boog omhoogschieten. Dit jaar prijkt Eurosped Belgium uit Sint-Truiden net zoals vorig jaar bovenaan de tabellen, een transportbedrijf dat in 2006 boven de doopvont gehouden werd en vooral de voorbije drie jaren aan een ongelofelijke opmars bezig is. De prijzen voor tweede en derde laureaat gingen respectievelijk naar Freshtrans uit Rotselaar en ATF uit Zoersel.

In de categorie middelgrote bedrijven ging de eerste prijs naar de logistieke dienstverlener Xwift uit Nokere, een specialist in sneltransport. De tweede plaats in de categorie middelgrote bedrijven ging naar Transport Denecker uit Veurne, terwijl Jacobs Transport uit Genk beslag legde op de derde plaats.

Bij de grote bedrijven ging de hoogste prijs naar Essers Logistics, gevolgd door Geodis uit Deurne dat zich tevreden moet stellen met een mooie tweede plaats. Bleckmann uit Kruishoutem sluit het podium af met een verdienstelijke derde plaats.


Bron: TransportMedia 22/09/2016

http://www.transportmanagement.be/tag/xwift/
Xwift vult MAN-vloot aan met 6 Moffett Kooiaap meeneemheftrucks


In 2012 wist Xwift nog de Trends Gazellen weg te kapen en het bedrijf heeft sindsdien alleen maar groeicijfers laten noteren. Recent werden in één klap 6 Moffett Kooiaap meeneemheftrucks besteld bij Mabo-Lifting in Lier. Reden genoeg om ons licht eens te gaan opsteken bij deze sterk groeiende nichespeler.

En Xwift is inderdaad een nichespeler. Het bedrijf specialiseerde zich in expressdiensten van goederen in alle maten en gewichten, naar alle Europese bestemmingen. Xwift is 24 uur op 24 te bereiken, alle dagen van het jaar. Binnen het uur na een telefoontje van een verlader, kan de vracht al onderweg zijn. Pieter Denys, oprichter en zaakvoerder legt uit: "We rijden altijd maar voor één klant, waarbij we eigenlijk inspelen op een markt die de klassieke transportondernemingen niet of heel moeilijk kunnen bedienen. We kunnen heel kort op de bal spelen en bieden mogelijkheden die de klassieke groupage transporteurs niet zomaar kunnen aanbieden. We besteden niets uit aan onderaannemers. Omdat we zorgvuldig omgaan met de vrachten die ons worden toevertrouwd, hebben we nog nooit klachten over diefstal gehad. Dat maakt dat onze klanten beroep blijven doen op onze diensten. Bovendien zijn we niet automatisch duurder dan een klassieke groupagerit, zeker als je een groter aantal palletten kan aanbieden."
Snelheid en kort op de bal spelen zijn punten waar Xwift klanten mee weet te overtuigen. Zo krijgt een klant binnen de 30 minuten antwoord op zijn vraag naar een offerte. Xwift heeft in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en Antwerpen een commerciële verantwoordelijke, wat toelaat snel en soepel om te gaan met vragen van klanten. Pieter Denys vult aan: "We voldoen het liefst aan complexe opdrachten. Het aanvoeren van materiaal voor evenementen of het snel ter plaatse brengen van hoogwaardige producten. Eigenlijk vervoeren we meestal goederen die niet in de gewone distributie meekunnen, vanwege de beperkte tijd of de waarde. Binnenkort zullen we trouwens ook ADR-goederen kunnen meenemen."
Zaakvoerder Pieter Denys startte zijn onderneming met twee bestelwagens in 2007. Ondertussen is de MAN-vloot fiks toegenomen en bestaat uit 12-, 19- en 26-tonners en trekker-oplegger-combinaties. De vloot omvat ondertussen 86 voertuigen waarvan 71 trekkende eenheden.
De nieuwe meeneemheftrucks zullen gekoppeld worden aan 2 bakwagens van 26 ton en met vier trailers meeliften. Daarmee spelen we nog meer in op de vragen van de klanten. In 99% van de gevallen komen we binnen twee uur na de telefoon van de klant ter plaatse laden."

GEEN ONDERAANNEMERS
De groei die Xwift kende is zonder meer spectaculair te noemen. Maar ook het zakenmodel dat het bedrijf volgt is zonder meer opvallend. Dat blijkt ook uit de verklaringen van Pieter Denys: "We werken niet met onderaannemers. Al onze chauffeurs zijn bij ons in vaste dienst, hebben een degelijke talenkennis en een goed voorkomen. Wij beschouwen onze chauffeurs als vertegenwoordigers van de verlader bij het leveradres. Bovendien kennen we al onze chauffeurs persoonlijk.
Xwift legt veel nadruk op een goede professionele communicatie met de klanten en met de chauffeurs. Het is trouwens niet abnormaal dat er binnen een halfuur drie of vier keer tussen chauffeur en planner wordt overlegd omdat de klant het leveradres nog heeft veranderd.
Onze chauffeurs nemen hun voertuig trouwens mee naar huis, zodat we een truck of bestelwagen van op korte afstand naar een vervoersopdracht kunnen sturen. Omdat we zo'n goede band hebben met onze chauffeurs, is het voor ons vrij makkelijk om aan rijdend personeel te geraken: momenteel hebben we een aantal vacatures openstaan en hebben we een 200-tal reacties gekregen van geïnteresseerden."
Ieder jaar worden er drie of vier recruteringsessies gehouden bij Xwift. Het feit dat het werk op maat van de chauffeur kan worden gesneden en veel variatie bevat, is ook een aantrekkingspool voor de kandidaat-werknemers. "We kunnen met chauffeurs afspreken dat ze vooral korte afstanden bollen, of net internationaal rijden. We zoeken wel mensen met minimaal een C-rijbewijs, ook voor wie met een bestelwagen werkt. Op die manier kunnen we makkelijk plannen als we met een zieke chauffeur zitten, een vervanger is dan snel gevonden. Sinds de start in 2007 hebben we nog nooit op interims beroep moeten doen", vertelt dhr. Denys.

MOFFETT-KOOIAAP
"We wilden dus meeneemheftruck om onze service verder te verbeteren", vertelt Pieter Denys. "Met de Moffett-Kooiaap voertuigen kunnen we bij de klant makkelijk laden of lossen. De meeneemheftrucks bieden bijkomende flexibiliteit: we kunnen de palletten zelf oppikken of lossen. De machines kunnen de vracht ook precies daar neerzetten waar de klant ze nodig heeft. Zeker bij evenementen is het bijzonder handig dat je bijvoorbeeld een pallet nadarhekken op de juiste plek neerzet. We hebben vierwegstoestellen besteld, zodat we in principe op alle denkbare plaatsen kunnen komen, ook op werven. Het is eerlijk gezegd nog even afwachten hoe de reacties van de klanten zullen zijn. De eerste weerklank die we kregen was hoe dan ook erg positief. We zijn overtuigd van de meerwaarde voor onze klanten."
Bovendien spelen we hier ook weer in op het feit dat de meeste andere groupage transportondernemers die met meeneemheftrucks werken, een overvolle planning hebben. Wij kunnen zeer snel reageren."
"De keuze voor Mabo-Lifting was relatief snel gemaakt: wat vooral meeviel was het advies en de mogelijkheid voor bijkomende opleidingen. De chauffeurs die met de Moffett-Kooiaap gaan rijden, krijgen een heftruckopleiding bij TVH. Bij Mabo-Lifting komt er dan nog een bijkomende vorming voor de meeneemheftruck. Het zijn tenslotte geen eenvoudige machines om te bedienen. Ik ben ook erg blij met de manier waarop Mabo-Lifting inspeelt op onze vragen: zo bleek dat onderhoudsbeurten op zaterdag plannen geen enkel probleem vormde."

TOEKOMST
En wat met de toekomst van Xwift?
"We gaan ons concept verder uitrollen in de andere Vlaamse provincies. Dat betekent dat we in de toekomst verder hopen te kunnen groeien, op de snelle en tegelijk organische manier die we al volhouden sinds 2007. Een uitdaging die ik zie, is de invoering van de kilometerheffing op de snelwegen. De vraag is hoe die de verladers gaat beïnvloeden. Dat is tot op zekere hoogte koffiedik kijken."


Bron: TransAktueel nr. 658 - 24/02/2016 t.e.m. 08/03/2016 (Transporama)

Artikel in TransAktueel

XWIFT rekent Belgische kilometerheffing af via DKV


Het Oost-Vlaamse XWIFT BVBA ondertekende een partnership met DKV Euro Service voor een uitbreiding van de bestaande logistieke diensten. Naast de tankkaarten en de BTW-recuperatie in het buitenland, gaat het expresstransportbedrijf nu ook de nieuwe kilometerheffing via DKV afrekenen.

Voor XWIFT, met hoofdzetel in Kruishoutem en diverse startplaatsen in Gent, Aalst, Sint-Niklaas en Antwerpen, is stiptheid en flexibiliteit uiterst belangrijk. Zaakvoerder Pieter Denys legt uit hoe zijn bedrijf zo snel is kunnen groeien tot Belgische marktleider voor expresstransport op vrachtwagenniveau: “Wij werken met vaste chauffeurs, daarmee zijn we een buitenbeentje in de transportmarkt. Onze mensen zijn meertalig en heel flexibel ingesteld. We doen veel meer dan laden en lossen. Als de klant dat vraagt, dan bouwen we zelfs standen op beurzen. We zorgen er ook voor dat we binnen het uur bij onze klant arriveren, mocht dat gewenst zijn.”

Het is in diezelfde filosofie van de toegevoegde waarde dat XWIFT ook het partnership met DKV is aangegaan. “We vragen van onze partners dat ze diezelfde flexibele ingesteldheid hebben als ons. Onze vrachtwagens moeten op verschillende plaatsen kunnen tanken en dat moet allemaal heel vlot verlopen. Bij DKV Euro Service kunnen we terecht voor tank- en toldiensten, naast de BTW-recuperatie in het buitenland. DKV’s one-stop-shop oplossingen, naast hun onberispelijke service sinds 2007, leidden ertoe dat we ook de Belgische kilometerheffing via hen zullen afrekenen. De contacten lopen zo goed dat we zelfs geen alternatieven hebben bekeken!”

Gertjan Breij, managing director DKV Euro Service Benelux, is verheugd met deze nieuwe registratie voor de Belgische kilometerheffing: “Net als XWIFT draagt ook DKV betrouwbaarheid, tijdigheid en continuïteit hoog in het vaandel. We willen onze klanten zo goed mogelijk ‘ontzorgen’ zodat zij zich kunnen focussen op hun core business. Het is fijn om horen dat XWIFT onze diensten op prijs stelt en ze zelfs verder uitbreidt met de afrekening van de nieuwe kilometerheffing die op 1 april in België van start gaat.”


Bron: TransportManagement 09/02/2016

http://www.transportmanagement.be/xwift-rekent-belgische-kilometerheffing-af-via-dkv/

XWIFT (kleine bedrijven) “EEN ENORME BOOST”


Twee bestelwagens in 2007, 40 voertuigen in 2012. Het minste dat men zeggen kan, is dat er bij het bedrijf Xwift uit Kruishoutem niet gelummeld werd. Doelstelling was een belangrijke speler te worden in de sector van het sneltransport. Is dat doel (nu al) bereikt? Een onbetwiste winnaar in de categorie kleine bedrijven.

Xwift is in de eerste plaats het verhaal van een man, Pieter Denys. Hij richtte in januari 2007 het koerierbedrijf op, met als openlijk doel een snelle groei. Hij begon met 2 bestelwagens, en aan het eind van het eerste jaar kwamen daar al 3 vrachtwagens bij. En sindsdien is het park alleen nog maar uitgebreid. In 2012 telde de vloot 9 bestelwagens, 25 vaste vrachtwagens, 6 trekkers en 6 aanhangers voor een personeelsbestand van 48 mensen en een omzet die van 0,3 miljoen euro in 2007 was gestegen naar een kleine 4 miljoen in 2012. Indrukwekkend.

TOEGEVOEGDE WAARDE

De vraag die op ieders lippen brandt, is natuurlijk “hoe valt dit bliksemsnelle succes te verklaren?” Pieter Denys: “Xwift is een bedrijf met een toegevoegde waarde die inspeelt op de traditionele “zwakten” in de transportwereld door oplossingen te bieden. Enerzijds stellen wij ons niet tevreden met één type van bestelwagen of vrachtwagen, en dat in tegenstelling tot andere koeriersdiensten. Op die manier kunnen we altijd een gepaste oplossing bieden en zijn we het enige aanspreekpunt voor de klant. Anderzijds kan die laatste bij ons terecht voor alle soorten vervoer waarvoor de traditionele groepage- of distributiebedrijven niet meteen een oplossing hebben. Wij zijn actief in het traditionele expressvervoer met afhaling binnen het uur na de aanvraag en levering van 1 kg tot 25 ton in heel Europa. Wij zorgen ook voor minderdringende rechtstreekse leveringen in het kader van transporten zonder overslag. Wij vervoeren grote volumes op korte afstanden maar kunnen ook een toer of project op maat organiseren. De transportsector kampt met een imagoprobleem en Xwift wil daar graag verandering in brengen, met vakbekwame Nederlandstalige chauffeurs en personeel, een modern wagenpark, maar bovenal een zeer persoonlijke aanpak op maat van de klant. Een van de sleutels van ons succes is ook dat we het risico spreiden over een groot aantal klanten en sectoren. Wij hangen overigens ook niet af van collega-transporteurs, we werken zo goed als niet in onderaanneming en we beheren alles binnenshuis. Tot slot keren onze chauffeurs met hun voertuig naar huis terug, wat een vermindering betekent van de logistieke kosten en een optimale beschikbaarheid in Vlaanderen, een uitermate belangrijke troef in onze sector.”

ONVERWACHT

Voor de toekomst wil het bedrijf zijn aanbod nog verder verfijnen en zijn dienstverleningsniveau optrekken. Het streeft naar een evenwichtige en geleidelijke groei met de zekerheid dat “medewerkers en (toekomstige) klanten daar de vruchten van zullen plukken.”

Pieter Denys had niet verwacht dat hij de “Gazellen Transport & Logistics” in de wacht zou slepen: “Omdat ons bedrijf pas in 2007 werd opgericht, had ik me niet aan die prijs verwacht. Ik ben gevleid dat men op die manier mijn werk erkent, omdat ik van nul ben gestart en voor een reusachtige financiële uitdaging stond. Het is ook een erkenning voor het werk dat het hele team, en in het bijzonder ons verkoopteam, heeft verzet. Het geeft ons een enorme boost en ik hoop dat wij ook andere jonge ondernemers kunnen inspireren.”

Xwift, dat is...
• 9 bestelwagens, 25 vaste vrachtwagens 6 trekkers en 6 aanhangers
• Een track & trace systeem op alle voertuigen
• Nuttige ladingen van 4, 9, 14 en 25 ton
• 48 medewerkers
• 500 klanten
• Een vestiging in Kruishoutem en verschillende fictieve vertrekpunten over het hele land


Bron: Logistics Management (november 2012)

http://www.scribd.com/doc/116757297/Logistics-Management-24-NL#page=24
Scan uit Logistics Management (editie november 2012)

Xwift Transport, VH Trans en Distrilog bekroond tot “Gazellen Transport & Logistics” 2012


Meer dan 250 personen zijn op woensdag 26 september tijdens het salon Prologistics samengekomen om de Gazellen Transport & Logistics 2012 te ontdekken, een initiatief van TRANSPORTMEDIA in samenwerking met Trends TOP en easyFairs. Distrilog, VH Trans en Xwift Transport vielen in de prijzen dankzij de opzienbarende groei die ze de voorbije vijf jaar lieten optekenen.

De selectie gebeurt op basis van 3 criteria (*): de sterkste groei van de omzet (of bruto marge voor de kleine bedrijven), de aangroei van het personeelsbestand en de cashflow. Deze gegevens worden berekend voor een periode van 5 jaar, zowel op basis van de nominale waarde van de groei als de groei uitgedrukt in procenten.

Bij de kleine bedrijven kwam Xwift Transport als eerste winnaar uit de bus. Voor de transporteur uit Kruishoutem, die vooral gespecialiseerd is in expresstransport, is de onderscheiding tot Gazelle een logisch gevolg van het groeiproces dat het bedrijf de voorbije jaren heeft doorgemaakt. De prijzen voor tweede en derde laureaat gingen respectievelijk naar RSC Trans en Scanroad Belgium.

In de categorie middelgrote bedrijven ging de eerste prijs naar VH Trans uit Oudenburg, een onderdeel van de Groep Verhelst. VH Trans verzorgt het vervoer van bouwmaterialen voor de West-Vlaamse bouwgroep, en heeft daarvoor zo’n 130 vrachtwagens op de baan. De tweede plaats in de categorie middelgrote bedrijven ging naar Billiet uit Zelzate, TLS werd uiteindelijk derde.

Bij de grote bedrijven tot slot werd de volledige top 3 bevolkt door logistieke zwaargewichten. Tabaknatie moest genoegen nemen met de bronzen plak. Ook de markante groeicijfers van Dachser Belgium bleken net niet voldoende om aanspraak te kunnen maken op een gouden medaille. Zo werd het Belgische familiebedrijf Distrilog bekroond tot Gazelle Transport & Logistics, onder het goedluikend oog van het voltallige publiek en hoofdsponsors Still, Base Business en Zetes. Prologistics-organisator easyFairs kon zich geen betere afsluiter van de eerste beursavond dromen…

* Criteria. Om in aanmerking te komen moet het bedrijf minstens vijf jaar bestaan. Verder moet de firma een positieve cashflow voorleggen en ten minste 20 jobs gecreëerd hebben sinds zijn oprichting. De bedrijven worden uitgekozen binnen drie categorieën:

  • De «kleine bedrijven» met een bruto marge van het aanvangsjaar lager dan 1 miljoen € (we kunnen geen rekening houden met de omzet aangezien vele kleine bedrijven hun omzetcijfer niet publiceren in hun balans).
  • De «middelgrote bedrijven» met een omzet van het aanvangsjaar tussen 1 en 10 miljoen €.
  • De «grote bedrijven» met een omzet van het aanvangsjaar gelijk aan of hoger dan 10 miljoen €.

Bron: TransportMedia 27/09/2012

http://www.transportmanagement.be/tag/xwift/

Laureaten Trends Gazellen Transport & Logistics 2012: Xwift, VH-Trans en Distrilog


Naar traditie worden de “Trends Gazellen Transport & Logistics” uitgereikt tijdens de laatavondopening van de Prologistics-beurs.
Editie 2012 van de “Trends Gazellen Transport & Logistics” werd in Brussels Expo gepresenteerd door jounalist Frédéric Deborsu. Die verklaarde dat hij als RTBF-journalist was gekozen om voor een overwegend Vlaams publiek te spreken omdat Franstalige journalisten nu éénmaal goedkoper zijn dan Vlaamse…
Dat werd minder grappig dan bedoeld, toen nadien uit de cijfers bleek dat onze sector schat dat 16% van het vrachtvervoer via cabotage wordt ‘verziekt’. De hoge Belgische loonlasten worden daarvoor als hoofdoorzaak aangegeven. Volgens de officiële Europese cijfers zou cabotage overigens ‘slechts’ 6% bedragen.

Tommy Browaeys van Biblio (uitgever van Trends Top) illustreerde verder de sombere resultaten van hun recente enquête bij 50 Belgische ondernemers uit de logistieke sector. Daaruit bleek dat er sinds de crisis van 2008 een overaanbod ontstond op de transport markt, waardoor de prijzen onder druk blijven staan.

Helaas blijven de loon- en brandstofkosten doorstijgen, waardoor vele ondernemingen een steeds slechtere rendabiliteit behalen, die tot financiële moeilijkheden kan leiden. 17% van de ondervraagden verwacht een verdere krimp in zijn omzet te voelen. Om aan deze moeilijke marktomstandigheden het hoofd te bieden werden 3 recepten aangereikt:

• Doortastende kostenbeheersing
• Automatiseringsprojecten doorvoeren
• Hogere kosten doorrekenen aan de klant. Slechts 6% van de ondervraagden bleek in staat om dit te doen. Vorig jaar verklaarde nog 10% dit te kunnen. Als succesvoorbeeld werd de Jost Group aangehaald, die de itlb-index hanteert voor haar klant Carrefour.

Hieronder staan de lauraten van de “Trends Gazellen Transport & Logistics 2012″, die aantonen dat er onder moeilijke marktomstandigheden, toch goed zaken valt te doen.

Kleine ondernemingen (< 1 miljoen euro omzet in het referentiejaar):

1. Xwift rijdt met 41 Nederlandskundige chauffeurs van Europese nationaliteit.

Middelgrote ondernemingen (tussen 1 en 10 miljoen euro omzet in het referentiejaar):

1. VH-Trans NV verzorgt het interne transport voor de bouwmaterialen van de Verhelst Group, die met haar dochteronderneming Verhelst Logistics ook aan derden levert.
2. Billiet NV uit Zelzate bleek dit jaar de enige laureaat te zijn, die door een vrouw geleid wordt.
3. TLS

Grote ondernemingen (> 10 miljoen euro omzet in het referentiejaar):

1. Distrilog Group: directeur Philip Salaerts gaf aan dat ze 150 vrachtwagens hebben rondrijden, maar dat daar 21 jaar hard werken voor nodig was.
2. Dachser Belgium
3. Tabaknatie

Proficiat aan deze snelle klimmers, we hopen dat hun groei duurzaam blijkt te zijn.


Bron: Logistiek.be 26/09/2012

http://www.logistiek.be/software-and-automation/laureaten-trends-gazellen-transport-logistics-2012

INSTALLATIE CENTRUM / KLANTENGETUIGENIS FLEETBEHEER

Xwift Expressdienst


Bedrijfsprofiel
Firma: Xwift BVBA, Kruishoutem
Voornaamste activiteiten: Xwift specialiseert zich in sneltransport binnen de Europese Unie, en dit in alle maten en gewichten.
Implementatie GTV: Implementatie van een lokalisatie- en dispatchsysteem voor een vloot bestel- en vrachtwagens die gans Europa doorkruisen. Naast optimale planning zorgt dit systeem tevens voor een extra beveiligingsfactor.

"Sinds de installatie van GTV is het beheer van onze logistiek een ware verademing geworden"

Afweging van parameters
Als jonge transportonderneming hebben we ervoor gekozen om mee te zijn met de verwachtingen van deze tijd. Een gedegen track & trace systeem hoort daar simpelweg bij.
Na verschillende partners grondig met elkaar te vergelijken op een aantal belangrijke onafhankelijke parameters zoals ondersteuning en dienst-naverkoop en leek de samenwerking met GTV ons de correcte keuze. Het was even afwegen omwille van de initiële startinvestering in hardware, maar het blijkt achteraf een enorme return te bieden.

Toegenomen efficiëntie
Onze efficiëntie is enorm toegenomen, dit zowel op vlak van kostprijs als naar klantenservice. Logistiek is het een verademing geworden voor onze dispatchers en chauffeurs! Bij veel bedrijven is de verkoopafdeling vlot bereikbaar maar de technische dienst heel wat moeilijker. De helpdesk van GTV is in geval van technische problemen zeer vlot bereikbaar. GTV geeft een uiterst correcte en snelle service, iets wat voor ons als expresstransporteur cruciaal is.
Iedere producttak binnen GTV heeft zijn eigen medewerkers en specialisatie. Dat maakt het voor ons als klant erg handig, en vooral tijdbesparend om met GTV samen te werken.

Meer dan hardware alleen
Door de snelle groei van ons bedrijf lijkt het ons evident om verder te bouwen op de huidige samenwerking met GTV Harelbeke en haar commerciële en technische dienst en dit voor meer dan hardware alleen.

Toekomst
GTV voorziet nu reeds ons bedrijf in alles wat telefonie en track en trace betreft. Er zijn nu reeds meer dan 35 voertuigen van een track & trace systeem voorzien, en wat ons bedrijf betreft zullen er nog vele volgen in de toekomst!


Bron: GTV 14/02/2012

Artikel door GTV